Referenser

Referenser

Vår personal har genom åren hanterat

 

  • Agerat Diplomerad Fuktsakkunnig i stora projekt, både om- och nybyggnad.
  • Inomhusmiljöutredningar i kontorsbyggnader, skolor, förskolor och privatbostäder etc.
  • Fuktmätningar i trä och betong.
  • Fuktberäkningar i konstruktioner så som vindar, väggar, grunder m.fl.
  • Uttorkningsberäkningar av betongkonstruktioner, viktigt vid t.ex. upprättande av tidplan för beläggning av parkettgolv, plastmattor och tätskikt.
  • Miljö- och asbestinventeringar av byggander, allt från enkla torp till sjukhus.
  • Fuktprojektering av skolor, förskolor, flerbostadshus och industribyggnader.