Tjänster

Tjänster

Diplomerad Fuktsakkunnig

För att åstadkomma fuktsäkra byggnader krävs kunskap, engagemang och noggrannhet. Då kan vi skapa fuktsäkra byggnader tillsammans som ger er en byggnad som är hållbar både för miljö och människa. 


Vi har det som krävs för att fuktsäkra byggnader vid nybyggnad eller ombyggnation. Vi har stor erfarenhet av att arbeta som Diplomerad Fuktsakkunnig i både små och stora projekt, så vi är övertygade om att kunna hjälpa även er i ert byggprojekt. Att arbeta inom olika miljöcertifieringar som t.ex. Miljöbyggnad och Svanen tillhör vår vardag.  


Vi utför fuktprojektering och säkerställer fuktsäkerheten i publika byggnader så som skolor, förskolor, sjukhus, flerbostadshus, och villor.

 

Inomhusmiljöutredningar

Med erfarenhet från hundratals avancerade fuktskadeutredningar har vi gedigen kunskap inom fuktproblematik i befintlig byggnad. Uppdragen handlar ofta om att ta reda på orsaken, skadornas omfattning och att föreslå åtgärder för hur eventuella problem skall hanteras. Tack vare den samlade kompetensen väljs rätt omfattning på t.ex. provtagning, mätningar och kontroller för att våra kunder skall få ett bra underlag att ta kloka beslut på. 

 

Självklart hanterar vi samtliga konventionella fuktmätningsinstrument inklusive fuktmätning i betong. Givetvis följer vi RBK och AMA-standard.

 

Vi arbetar främst i Östergötland, men arbetar gärna med projekt över hela Sverige (eller världen om ni så önskar).


Kunder

Våra kunder är professionella fastighetsägare, de största svenska byggföretagen, kommuner och industrin. Bredden på uppdragen medför att vi med största sannolikhet kan hjälpa även er. 

Vårt fokus ligger på att erbjuda rollen som Diplomerad fuktsakkunnig i era projekt. Erfarenheten finns både vad gäller att agera byggherrens fuktsakkunnige och att vara byggentreprenörens fuktsakkunnige.

Inomhusmiljöutredningar


Asbest/miljöinventering

Vi har kunskap gällande asbest och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnader. Vid ombyggnad eller rivning är det av stor vikt att inventera detta för att inte utsätta sig själv eller andra för fara. Oavsiktlig rivning av asbest kan även innebära stora extra kostnader och stillestånd i produktionen.


Exempel på material som kan innehålla asbest:

  • Fix och fog bakom klinker i badrum och kök
  • Plastmattor och lim
  • Ventilationskanaler
Fuktmätningar


Det går inte att avgöra med blotta ögat hur fuktigt ett material är, det måste mätas. Men utan kunskap kring mätteknik och materialets fysikaliska egenskaper är mätningen inte mycket värd. Vi har utrustningen och kunskapen som krävs.

 

Exempel på frågor vi kan besvara:

  • Kan vi lägga parkettgolvet nu?
  • Är vår nygjutna betongplatta tillräckligt torr för mattläggning?
  • Är min vind så pass fuktig att den kan ta skada?

Vi tar reda på den riktiga skadeorsaken, så du kan göra rätt åtgärd. Med stor erfarenhet kring olika byggnader, konstruktioner och komplexa problem är vi övertygade om att även era går att lösa.


Vanliga frågor vi hittar svar på:

  • Varför luktar det mögel?
  • Vi har upptäckt missfärgningar i taket. Var kan de komma ifrån?
  • Personalen klagar på lukter, var kommer dessa ifrån och vad beror de på?