Tjänster

Tjänster

För att åstadkomma fuktsäkra byggnader krävs kunskap, engagemang och noggrannhet. Då kan vi skapa fuktsäkra byggnader tillsammans som ger er en byggnad som är hållbar både för miljö och människa. 

Vi har det som krävs för att fuktsäkra byggnader vid nybyggnad eller ombyggnation. Vi har stor erfarenhet av att arbeta som Diplomerad Fuktsakkunnig i både små och stora projekt, så vi är övertygade om att kunna hjälpa även er i ert byggprojekt. Att arbeta inom olika miljöcertifieringar som t.ex. Miljöbyggnad och Svanen tillhör vår vardag.  

 

Med erfarenhet från hundratals avancerade fuktskadeutredningar har vi gedigen kunskap inom fuktproblematik i befintlig byggnad. Vi utför fuktprojektering och säkerställer fuktsäkerheten i publika byggnader, flerbostadshus och villor.

 

 

Självklart hanterar vi samtliga konventionella fuktmätningsinstrument inklusive fuktmätning i betong. Givetvis följer vi RBK och AMA-standard.

 

Vi arbetar främst i Östergötland, men arbetar gärna med projekt över hela Sverige. 

Vårt fokus ligger på att erbjuda rollen som Diplomerad fuktsakkunnig i era projekt. Erfarenheten finns både vad gäller att agera byggherrens fuktsakkunnige och att vara byggentreprenörens fuktsakkunnige.

Inomhusmiljöutredningar


Asbest/miljöinventering

Vi har kunskap gällande asbest och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnader. Vid ombyggnad eller rivning är det av stor vikt att inventera detta för att inte utsätta sig själv eller andra för fara. Oavsiktlig rivning av asbest kan även innebära stora extra kostnader och stillestånd i produktionen.


Exempel på material som kan innehålla asbest:

  • Fix och fog bakom klinker i badrum och kök
  • Plastmattor och lim
  • Ventilationskanaler
Fuktmätningar


Det går inte att avgöra med blotta ögat hur fuktigt ett material är, det måste mätas. Men utan kunskap kring mätteknik och materialets fysikaliska egenskaper är mätningen inte mycket värd. Vi har utrustningen och kunskapen som krävs.

 

Exempel på frågor vi kan besvara:

  • Kan vi lägga parkettgolvet nu?
  • Är vår nygjutna betongplatta tillräckligt torr?
  • Är min vind så pass fuktig att den kan ta skada?

Vi tar reda på den riktiga skadeorsaken, så du kan göra rätt åtgärd. Med stor erfarenhet kring olika byggnader, konstruktioner och komplexa problem är vi övertygade om att även era går att lösa.


Vanliga frågor vi hittar svar på:

  • Varför luktar det mögel?
  • Vi har upptäckt missfärgningar i taket. Var kan de komma ifrån?
  • Är min krypgrund skadad?